Foireann Chartlanna Sheosaimh Uí Éanaí

Forbairt, eagarthóireacht ⁊ cothabháil leanúnach

Lillis Ó Laoire BA ADO MA PhD

Lillis Ceannaire Tionscadail Chartlanna Joe Éinniú. Is é a chuir tús leis an dtionscadal.

Is léachtóir le Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é Lillis. Tá cuid mhaith foilsithe aige ar amhránaíocht na Gaeilge, agus roinnt ar an nua-fhilíocht agus ar an litríocht réigiúnach chomh maith. Foilsíodh a leabhar Ar Chreag i Lár na Farraige sa bhliain 2002. Tá an leabhar as cló anois. D’fhoilsigh Scarecrow Press leagan uasdhátaithe Béarla i gcomhpháirt le Cló Iar-Chonnachta (2005 agus 2007).

Tá aithne air mar amhránaí sean-nóís agus tá dlúthdhiosca amháín foisithe aige, Bláth Gach Géag dá dTig le Cló Iar-Chonnacht. Tá roinnt taifeadtaí eile déanta aige chomh maith. Bronnadh comhaltacht shinsearach de chuid an CTDES air sa bhliain 2009 go 1010 chun críoch a chur ar an leabhar Bright Star of the West: Joe Heaney, Irish Song Man (OUP 2011), ar fiontar comhscríbhneoireachta é leis an Ollamh Sean Williams, The Evergreen State College, Olympia, Washington. Ba chuid eile den tionscnamh ábhar i mbailiúchán Sheosaimh Uí Éanaí a dhigitiú agus a chur ar fáil ar an idirlíon don phobal.

Míċeál Ó Loċlainn ADTF MSc

Is é Mícheál cúntóir teicniúil na gCartlann. Mícheál is ea a dhearaigh an leagan reatha den láithreán gréasáin seo, is a dhéanann cúram dá chothabháil leanúnach. D’fhorbair sé roinnt sainbhreiseán WordPress mar chuid den obair seo.

Thug Mícheál roinnt blianta ag obair sa ghort mar innealtóir ríomhaireachta ┐ mar riarthóir córas. Tá sé ag obair mar Fheidhmeannach Ríomhaireachta d’Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ó 2003 i leith. Tá sé lonnaithe in Áras Shorcha Ní Ghuairim, ionad de chuid an Acadaimh, i Roisín na Mainiach.

Dhein sé a chéim mháistreachta in Ollscoil Luimigh, saothar a chuir sé i gcrích i mbliain a 2008. Gearóid Ó Néill a stiúir. Dearadh chreat i gcomhair sintéis ilchanúnach urlabhartha Gaelainne agus, bunaithe air seo, cumadh feidhmchlár ilchanúnach sintéise, Sintéiseoir 1.0, an dá phríomhthoradh a bhí ar an dtaighde seo.

I measc na réimsí oibire go gcuireann sé suím iontu tá logánú chomhéadan úsáideora ríomhairí i dtímpeallachtaí líonra agus i dtímpeallachtaí íl-teangacha; sintéis urlabhartha agus próiseáil theangan nádúrtha; foghlaim ríomháisithe theangacha; teangeolaíocht agus canúineolaíocht sa bhfearann digiteach; teicneolaíochtaí Gréasáin agus ilmheán; cartlannaíocht dhigiteach; agus ionramháil agus seachadadh abhair seanachais i bhfoirmeacha leictreonacha.

Is é a réitigh An Músgraigheach don nGréasán.

Foireann bhunaidh an tionscadail

Virginia Stevens Blankenhorn BA MA PhD

Virginia eagarthóir bunaidh Chartlanna Sheosaimh Uí Éanaí.

Rugadh agus tógadh í i gCalifornia, sna Stáit Aontaithe. Tar éis céimeanna a bhaint amach sa gceol agus sa Léinn Cheilteach ag Wellesley College agus ag Harvard University, tháinig sí go hÉirinn in 1975. Chaith sí bliain i nGaillimh agus dhá bhliain mar scoláire in Institiúid Árd-Léinn Bhaile Átha Cliath. I 1978 fostaíodh í mar léachtóir sealadach i Sgoil Eolais na hAlba i nDún Eidinn; agus i 1981 fuair sí post buan mar léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Uladh.

Bhain sí céim an PhD amach sa Léinn Cheilteach in Ollscoil Dhún Eideann sa mbliain 1987, agus i 2003 foilsíodh leabhar bunaithe ar obair a tráchtais, ‘Irish Song-Craft and Metrical Practice Since 1600’. Tá ailt foilsithe aici ar ábhair éagsula a bhaineann le cursaí teangeolaichta agus le filíocht agus le hamhránaíocht Gaeilge na hÉireann agus Gàidhlig na hAlban. Chuir Mulligan Records fadcheirnín ó ‘Virginia Stevens’, Tiocfaidh an Samhradh, amach i 1978; agus tá roinnt eile amhrán ó thraidisiún Chonamara ar a CD, Ómós don Amhrán, atá ar fáil ó Shinywhistle Music. Tar éis naoi mbliana déag a chaitheamh ag obair agus ag tógáil clainne i Meiriceá, d’fhill Virginia ar Éirinn i 2007.

Ó Mheán Fómhair 2009 go Lúnasa 2010 bhí Comhaltacht Iardhochtúireachta de chuid an CTDES aici agus lena linn seo réitigh sí agus chuir in eagar ábhar do Chartlanna Sheosaimh Uí Éanaí.

Séamas Ó Concheanainn BA ADTF

Tá Séamas ina Riarthóir ar Áras Shorcha Ní Ghuairim i Roisín na Mainiach.

Is ón Spidéal i nGaeltacht Chonamara do Shéamas ó dhúchas. Is céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus Ollscoil na hÉireann, Má Nuad é. Thosaigh sé ag obair le Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in Áras Shorcha Ní Ghuairim i 1998. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar riarthóir ar Ionad Charna, tá forbairt déanta ar chúrsaí fochéime agus ar chúrsaí iarchéime a áiríonn clár M.Sc. trí thaighde sa Teicneolaíocht Faisnéise i gcomhar le Roinn na Teicneolaíochta Faisnéise, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Tá béim leagtha aige i gclár oibre an Ionaid i gCarna ar chaomhnú acmhainn uathúil chultúrtha an limistéir trí ghníomhaíochtaí éagsúla a áiríonn modhanna nuatheicneolaíocha a úsáid le caomhnú a dhéanamh ar stór saibhir béaloidis ón limistéar; úsáid phraiticiúil chomhaimseartha a aimsiú don saibhreas áitiúil seo trí chúrsaí a fhorbairt i réimse an bhéaloidis, mar atá déanta i gcomhar le Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; agus tacú le grúpaí éagsúla féilte agus ócáidí cultúrtha a reáchtáil sa limistéar.

Seathrún Ó Tuairisg PhD

Riarthóir Aonad na Teicneolaíochta Faisnéise, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, é Seathrún.

Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh B.Sc. i bhFisic ar Sheathrún i 1997. Tar éis dó bliain a chaitheamh sa Phortaingéil agus san Ísiltír i mbun taighde sa réalteolaíocht, thug sé faoi PhD sa réimse sin i Roinn na Fisice i nGaillimh. Chaith sé trí bliana ag obair mar thaighdeoir iardhochtúireachta i Roinn na Teicneolaíochta Faisnéise, i dtaighde dírithe ar thábhacht ríomhaireachta ardfheidhmíochta agus na nuatheicneolaíochta, le béim faoi leith ar chúrsaí cartlainne.