Breis staidéir

Tugtar faoi deara: Déanann na liostaí seo tagairt d’fhoilseacháin ghinearálta agus d’ábhar de chuid institiúidí nó daoine eile. Ní bhaineann siad le taifeadtaí atá lonnaithe sna cartlanna seo.

Tá go leor eolais ar fáil faoi Joe Éinniú agus faoin dtraidisiún as ar fáisceadh é: an amhránaíocht agus an damhsa ar an sean-nós, an scéalaíocht, an seanchas, an cultúr agus an traidisiún Gaelach agus cultúr agus traidisiún Cheantair Iorras Aithneach go háirid.

Tá na liostaí tagartha seo a leanas curtha i dtoll a chéile againn dóibh siúd gur mian leo tuilleadh a fháil amach.

Liostaí léitheoireachta

Ar na liostaí léitheoireachta tá tagairtí d’ábhar scríofa — leabhair, ailt, aistí, páipéir acadúla, ailt nuachtáin agus mar sin de.

Liostaí thaifeadtaí fuaime ⁊ físeáin

Ar na liostaí fuaime agus físeáin tá eolas faoi thaifeadtaí meán a rinne Joe fhéin agus amhránaithe eile sean-nóis — ar céirnín, don raidió, don teilifís nó don Idirlíon.