Seosamh Ó hÉanaí: Breis Staidéir

Tugtar faoi deara: Déanann na liostaí seo tagairt d’fhoilseacháin ghinearálta agus d’ábhar de chuid institiúidí nó daoine eile. Ní bhaineann siad le taifeadtaí atá ar a gcoimeád sna Cartlanna seo.

Tá go leor eolais ar fáil ar Joe Éinniú agus ar an dtraidisiún as ar fáisceadh é: an amhránaíocht agus an damhsa ar an sean-nós, an scéalaíocht, an seanchas, an cultúr agus an traidisiún Gaelach agus cultúr agus traidisiún Cheantair Iorras Aithneach go háirid.

Tá na liostaí tagartha seo a leanas curtha i bhfál a chéile againn dóibh siúd gur mian leo tuilleadh a fháil amach.

Liostaí thaifeadtaí fuaime ⁊ físeáin

Ar na liostaí fuaime agus físeáin tá eolas faoi thaifeadtaí meán a rinne Joe Éinniú fhéin agus amhránaithe eile sean-nóis — ar céirnín, don raidió, don teilifís nó ar an Idirlíon.

Liostaí léitheoireachta

Ar na liostaí léitheoireachta tá tagairtí d’ábhar scríofa — leabhair, ailt, aistí, páipéir acadúla, ailt nuachtáin agus mar sin de.

Míreanna roghnaithe

Steve Coleman

‘Joe Heaney Meets the Academy’
Ar fáil ar líne ag academia.edu.
Irish Journal of Anthropology, 1996.
‘Joe Heaney and Style in Sean-nós Singing’
Ar fáil ar líne ag academia.edu.
Bias: the Local Accent in Irish Traditional Music, 1997.
‘Return From the West: a Poetics of Voice In Irish’
Ar fáil ar líne ag academia.edu.
A Dissertation submitted to the Faculty of the Division of the Social Sciences in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy. Department of Anthropology in August 1999.
Dírítear aird léitheoirí ar Chaibidil 8 go háirithe.

Eamonn Costello

‘Sean-nós Song in the Oireachtas na Gaeilge Festival: The Aesthetics of sean-nós song through the Gaze of the Oireachtas na Gaeilge Adjudicators’
Ar fáil ar líne ag academia.edu.
Ethnomusicology Ireland 5, 201.

Síle Denvir

‘What is Sean-Nós Singing?’ ar The Rolling Wave Podcast
Ar fáil ar líne ar láithreán RTÉ.

Stephanie Ford

‘Marginalised and Emerging Identities: The Traditional Voice in Irish Contemporary Music’ in NPPSH: Dialectics Imleabhar 1: Developing Identities in the 21st Century
Ar fáil ar líne ar láithreán CORE.

Julie Henigan

Sean-nós in America: A Study of Two Singers
Ar fáil ar líne ag academia.edu.
A Thesis submitted to the faculty of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Curriculum of Folklore, 1989. Revised 1994.

Anthony Mc Cann

‘Sean-nós singing — A Bluffers Guide’ in The Living Tradition Eagrán 24, Meitheamh/Iúil 1998
Ar fáil ar líne ar folkmusic.net.

Lillis Ó Laoire

‘From Galway Bay to Sydney Harbour: Joe Heaney’s Concert at the Sydney Opera House in 1981’ in Béaloideas 81 (1):170–190
Ar fáil ar líne ar láithreán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Traditional Song in Ireland: Living Fossil or Dynamic Resource?
Ar fáil ar líne ag Memorial University Libraries.
National identity and local ethnicity: The case of the Gaelic League’s Oireochlos sean-nós singing competitions
Ar fáil ar líne ag Memorial University Libraries.
‘Cartlanna Sheosaimh Uí Éanaí: The Joe Heaney Archives’
Ar fáil ar líne ag oraltradition.org.
Oral Tradition, 28/2 (2013):363–370.

Vanessa Thacker

Adapting Voices: The Musical Lifeworld of Sean-nós Singing in Carna, Ireland (Tráchtas PhD)
Ar fáil ar líne ag TSpace, Ollscoil Toronto.